voorwoord

Een lustrumjaar met prima resultaten

 

De WestHolland Foreign Investment Agency (WFIA) kijkt met veel voldoening terug op 
het jaar 2015. In het jaar waarin wij ons 15-jarig bestaan mochten vieren, realiseerden we met een gedeeltelijk nieuw en enthousiast team een recordaantal succesvolle investeringsprojecten. Bovendien bezochten wij voor het Investor Relations Programma meer gevestigde buitenlandse bedrijven dan ooit en lanceerden we een nieuwe huisstijl en website.

 

In september 2015 vierden we ons 15-jarig jubilieum in het WTC Den Haag. Meer dan driehonderd gasten uit binnen- en buitenland, voornamelijk vertegenwoordigers van internationale bedrijven en regionale stakeholders, waren hierbij aanwezig. De eregast van de avond was minister-president Mark Rutte. Hij benadrukte in zijn speech het belang van buitenlandse investeringen voor de Nederlandse economie. Ook burgemeester Van Aartsen, wethouder Karsten Klein (o.a. Economie) en drs. Dick Benschop (president- directeur Shell Nederland) voerden het woord.

 

Burgemeester Van Aartsen benadrukte
 in zijn feestrede het belang van een goed vestigingsklimaat en adequate dienstverlening voor buitenlandse bedrijven in Den Haag. Wethouder Karsten Klein en de heer Benschop hielden een tweespraak over het belang van innovaties, het aantrekken van talent en het creëren van ecosystemen in de regio. Citaten van hen en van internationale relaties leest u op verschillende plekken in dit jaarverslag.

 

Met trots stellen we vast dat in vijftien jaar honderden bedrijven zich met advies en assistentie van de WFIA in WestHolland hebben gevestigd. Vijftien van deze bedrijven belichten we hier, zonder daarbij andere tekort te willen doen. De partners met wie wij de afgelopen vijftien jaar samenwerkten, zijn wij dankbaar voor het vertrouwen dat ze ons gaven. Onze bijzondere dank gaat uit naar
onze “counterparts” bij de gemeente Den Haag; bestuurders en accountmanagers gaven ons de kansen en mogelijkheden ons werk met ambitie en plezier te doen. Zij toonden ons hun betrokkenheid, hun bereidheid tot het delen van succes en collegialiteit. De leden van de raad van toezicht dank ik voor de invulling van hun taken; scherp, opbouwend, deskundig en met hart voor onze organisatie stonden zij de WFIA ook in 2015 weer terzijde.

 

Wij kijken uit naar een succesvolle voortzetting van ons werk in het komend jaar.

 

Marleen Zuijderhoudt
Directeur