vooruitblik 2016

Algemeen beeld voor 2016

 

In 2016 gaat er bijzondere aandacht uit naar India en Duitsland, mede gezien de ambitie
van de gemeente Den Haag om de bilaterale handelsrelaties met deze landen te intensiveren. Kansen in Duitsland liggen vooral in toerisme, kunst & cultuur, onderwijs en de ICT sector. De kansen vanuit India liggen o.a. ook bij ICT gerelateerde bedrijven. ICT, een groeiende sector die prominent aanwezig is in Den Haag. Mede door een goed opgebouwd en duurzaam netwerk in China heeft de afgevlakte groei van de Chinese economie vooralsnog geen negatieve invloed op de resultaten van de WFIA.

 

Voor het komende jaar voorzien we dat de sancties tegen Rusland van kracht blijven. Europa blijft onverminderd een sterke pijler onder de mondiale economie. Voor het komende jaar gaat weer veel aandacht uit naar de blijvend lage olieprijzen. Dit heeft invloed op het aantrekken van bedrijven uit deze sector. Bedrijven zijn voorzichtiger met expansie. Een positieve internationale ontwikkeling is het ophe en van economische sancties tegen Iran. Dit biedt eventueel perspectief voor handel op het gebied van olie met Europa en dit geval Nederland/Den Haag. De sterke positie van Den Haag op het gebied van Olie & Gas biedt hierbij kansen.

 

India

 

India behoort tot de snelst groeiende economieën ter wereld en is nu wereldwijd de 9e economie in omvang. De afgelopen jaren is er een shift merkbaar op het gebied van Indiase outbound investeringen. Waar vroeger met name geïnvesteerd werd op basis van beschikbare resources, blijken vooral ook belastingvoordelen de laatste jaren doorslaggevend. Het gunstige Nederlandse belastingklimaat sluit goed aan op de vraag vanuit India. De kansen vanuit India liggen vooral in IT gerelateerde bedrijven. Zowel in Den Haag als in veel Indiase steden is kennis voorhanden op het gebied van ICT en Telecom. Bovendoen voldoet het economisch snel groeiende India aan het deelnemerspro el van het onlangs gepresenteerde Impact Economy programma van de gemeente Den Haag. Dit programma richt zich op innovatieve start-ups, MKB en NGO ́s die streven naar een betere en veiligere wereld en met hun product ‘impact’ willen creëren, hetgeen resulteert in verdere verbreding en versteviging van de economische basis van de stad.

 

NGO’s

 

In 2016 is er een samenwerkingsovereenkomst bezegeld met Bureau Internationale Zaken (BIZ) van de gemeente Den Haag. BIZ en WFIA gaan onder de noemer The Hague City of Peace & Justice samen optrekken om meer NGO’s aan te trekken voor de regio. Ook willen we gezamenlijk de bestaande NGO’s meer betrekken bij de innovatieve programma’s die Den Haag initieert.

 

Den Haag loopt voor op het gebied van het innoveren van het internationale cluster Peace and Justice. Het Center for Innovation van de Leiden Universiteit is een goed voorbeeld van hoe NGO’s, universiteiten en het bedrijfsleven kunnen en moeten samenwerken om de humanitaire hulpverlening te blijven innoveren.

 

Noord Amerika

 

Voor Noord-Amerika zetten wij in 2016 stevig in op investeerders vanuit dit werelddeel. Een medewerker van de WFIA is voor minimaal negen maanden gestationeerd bij het NFIA- kantoor in San Francisco.

 

Ons doel voor 2016: > 40 gerealiseerde projecten

 

Onzekerheden wat betreft de wereldwijde economische ontwikkeling in 2016 vragen om exibiliteit in de plannen en de uitvoering van de jaarplannen. Activiteiten moeten gemakkelijk aan te passen zijn aan de (economische) omstandigheden en veranderende krachtvelden op het gebied van acquisitie.

 

De verwachting van de WFIA voor 2016 is om meer dan 40 bedrijven te assisteren bij het (her)vestigen in de regio WestHolland. De focus ligt daarbij tevens op het aantrekken van NGO’s, samen met de gemeente Den Haag.