Onze visie op internationaal zakendoen

Kwaliteit trekt kwaliteit aan

 

De regio WestHolland is een economische regio van internationaal formaat. De regio ligt op een strategisch zeer gunstige locatie binnen West-Europa: aan zee, met directe verbinding naar het Europese achterland en daarmee met een markt van zo’n 500 miljoen inwoners. De politieke situatie in onze regio kenmerkt zich door rust en stabiliteit. De infrastructuur is van zeer hoge kwaliteit, zeker ook door de aanwezigheid van hoogwaardige dataverbindingen. Het kennisniveau van de beroepsbevolking is hoog en als deel van Nederland kennen we van nature een grote internationale oriëntatie. Dat alles maakt het voor bedrijven die willen internationaliseren en een solide basis in Europa zoeken, aantrekkelijk om zich hier te vestigen: in de regio waar ook Den Haag deel van uitmaakt, de internationale Hoofdstad van Recht en Vrede.

 

WestHolland, springplank naar Europa

 

De WFIA is in het jaar 2000 opgericht met als missie internationale bedrijven en organisaties te behouden of aan te trekken die zich blijvend willen vestigen in de regio WestHolland. Onze organisatie biedt één loket voor internationale bedrijven en organisaties die hun activiteiten willen starten in, uitbreiden in, of verplaatsen naar de regio WestHolland. Wij adviseren en assisteren bij vestiging, uitbreiding, organisatorische verandering en/of herlocatie. We doen research en acquisitie door middel van (netwerk)events, beursbezoeken, netwerkactiviteiten, bedrijfsbezoeken en (online) marketing.
Daarnaast faciliteren wij introducties in relevante netwerken en monitoren wij buitenlandse bedrijvigheid actief middels ons Investor Relations programma. Heel belangrijk in dit proces zijn de zogeheten Fact Finding Trips voor geïnteresseerde bedrijven. We weten uit ervaring dat deze stap voor elk bedrijf dat zijn grenzen verlegt een ingrijpende beslissing is, zowel voor het bedrijf zelf als voor individuele medewerkers en hun eventueel meereizende partners en kinderen. Wij faciliteren een zo soepel mogelijke overgang. Dit doen we met een professioneel, betrokken en toegewijd team en samen met onze partners in de regio. Hiermee draagt de WFIA bij aan economische groei en het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid van de regio.