partners

De WFIA werkt nauw samen met partners

 

Partners in doelstelling

 

Ook in 2015 werkten we intensief samen met de gemeenten Den Haag (o.a. met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en het Bureau Internationale Zaken) en Lansingerland om de regio internationaal te pro leren als interessante vestigingslocatie voor buitenlandse bedrijven. Gezamenlijk brachten we onder meer het economisch aantrekkelijke vestigingsklimaat over het voetlicht.

 

Partners in presentatie

 

Met de NFIA (de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken op het gebied van internationale acquisitie), onze Zuid-Holland acquisitieconvenantpartners InnovationQuarter (IQ) en Rotterdam Partners werken we samen binnen het Invest in Holland-programma (IiH). IiH is een samenwerkingsverband tussen 12 regionale aquisitiepartijen en 3 grootstedelijke gebieden, die met elkaar de acquisitie van buitenlandse bedrijven alsmede de promotie en positionering van het Nederlandse vestigingsklimaat verzorgen. De WFIA heeft binnen het IiH programma een bijzondere taak; de directeur van de WFIA is portefeuillehouder Marketing & Communicatie voor het landelijke platform Invest in Holland.

 

De WFIA werkt daarnaast nauw samen met Steenworp Vestigingsadviseurs Haaglanden, een organisatie die (startende) bedrijven adviseert en begeleidt bij het vinden van passende bedrijfshuisvesting en herhuisvesting in de regio Haaglanden.

 

Relevante netwerken

 

De WFIA is lid van netwerkorganisaties als VNO-NCW, AMCHAM, NBCC, DNHK, de Hong Kong Chamber of Commerce, de Dutch-Chinese Chamber of Commerce, de IRO, ICP en IBC. Onze directie en de accountmanagers bezoeken en organiseren de netwerkbijeenkomsten van o.a. deze organisaties en evenementen bij ambassades om contact te onderhouden met de internationale gemeenschap. Deze bijeenkomsten leveren waardevolle contacten op. Op die manier blijft WFIA uit de eerste hand op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de verschillende sectoren. Die informatie helpt ons ook om het vestigings- en leefklimaat in onze regio te verbeteren.