Investor Relations Programma

Investor Relations Programma

 

Het ministerie van Economische Zaken (NFIA) subsidieert in samenwerking met de Metro- poolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
het programma “Foreign Investor Relations Management (FIRM)” van de WFIA. Het programma heeft als doel buitenlandse bedrijven te verankeren in de regio, activiteiten (inclusief werkgelegenheid) te behouden en daar waar mogelijk ondersteuning te bieden bij het uitbreiden van activiteiten. WFIA legt gedurende het hele jaar bezoeken af aan deze bedrijven en spreekt in de regel met het hogere management. Tijdens deze zogenaamde ‘extended visits’ wordt ook waardevolle informatie verzameld over het internationale vestigingsklimaat.

 

Het Investor Relations programma biedt een structurele aanpak voor:
• de verankering van bestaande activiteiten;
• het helpen realiseren van uitbreidingsprojecten;
• het inzetten van buitenlandse bedrijven bij de werving van investeerders;
• het monitoren van het Nederlandse vestigingsklimaat.

 


87 bedrijven bezocht

 

Vanuit het IR programma hebben we in 2015 actief en constructief contact gelegd met internationale bedrijven die al langer in onze regio gevestigd zijn. Dit heeft onder meer geresulteerd in 87 strategische bezoekbezoeken. Het loont om deze bedrijven te bezoeken. Naast dat het programma waardevolle informatie oplevert over het vestigingsklimaat, komen er ook regelmatig nieuwe investeringsprojecten uit voort.

 

Arbeidsplaatsen

 

• In totaal leverden de in 2015 gerealiseerde IR-projecten direct 9 extra banen op.
• De bedrijven verwachten de komende drie jaar te groeien en minstens 59 nieuwe banen te creëren.
• Met de 3 IR-behoudprojecten zijn 167 banen behouden, met een groeipotentieel van 14 extra werknemers in de komende drie jaar.

 

Investor Relations bedrijfsbezoeken

 

In 2015 bezochten de WFIA en/of de gemeentelijke accountmanagers in totaal 87 buitenlandse bedrijven in WestHolland in het kader van het IR-programma. Tijdens de bezoeken werden o.a. vragen gesteld over het vestigingsklimaat, de huidige marktpositie en de plannen voor de toekomst. Als er een reden was om in actie te komen, bijvoorbeeld in geval van verhuizing of uitbreiding, dan werd assistentie aangeboden. De informatie uit deze bezoeken wordt gedeeld met de NFIA. Aandachtspunten over het vestigings- en investeringsklimaat die uit de gesprekken naar voren kwamen hadden onder meer betrekking op:

 

• Het gebrek aan beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.
• De versoepeling van het ontslagrecht, dat als onvoldoende wordt ervaren.
• De administratieve lasten rond de kennismigrantenregeling en het 150 km- criterium in deze regeling. De regeling wordt vaak als omslachtig en bureaucratisch beschouwd.
• De hoog gewaardeerde service van het The Hague International Center. Het THIC assisteert bij de diverse reguliere aanvragen (visa, BSN,

 

Training

 

In 2015 organiseerde Buck Consultants
in opdracht van de NFIA een aantal trainingssessies op het vlak van IR voor de partners binnen het IiH platform met als doel het verfijnen van gesprekstechnieken. Tijdens IR gesprekken is het van belang om te trachten de relevantie van ons dienstverlening naar voren te brengen. Gedegen voorbereiding is daarbij essentieel, het juiste verloop van gesprek doormiddel van het beheersen van gesprekstechnieken draagt ook bij aan de output van een dergelijk gesprek.