ANNUAL REPORT 2014

Resultaten op hoofdlijnen

 

2014 Was een goed jaar voor de WFIA. In totaal was de WFIA betrokken bij 40 succesvol afgeronde investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven. Bij 28 projecten was er sprake van de acquisitie van een nieuw buitenlands bedrijf. Twaalf projecten vielen onder het Investor Relations programma, waarbij de WFIA actief assistentie heeft geboden en advies heeft gegeven bij uitbreiding, verhuizing of consolidatie van een buitenlands bedrijf dat al een vestiging in Nederland heeft. Een stijging ten opzichte van 2013, waarbij negen projecten voortkwamen uit het Investor Relations programma. Hieruit blijkt dat de beste nieuwe business voortkomt uit bestaande business.

 

Het afronden van 40 projecten in 2014 leverde direct 152 nieuwe banen op. De bedrijven hebben elk individueel, door middel van een zogenaamde confirmation letter*, uitgesproken de komende jaren te groeien. De verwachting bij deze bedrijven is om na 3 jaar bij elkaar 452 nieuwe werknemers in dienst te hebben. Dankzij het Investor Relations Programma heeft WFIA een aantal bestaande organisaties weten te behouden voor de regio. Hiermee zijn 164 banen behouden voor de regio en worden op termijn 199 nieuwe banen gecreeërd.

 

De resultaten van 2014 zijn bijzonder positief te noemen gezien de economische omstandigheden, waarbij de groei maar gedeeltelijk weer op gang kwam. Dit succes is onder meer te danken aan de samenwerking met participanten en andere partijen, en een aanhoudende inzet op acquisitie.

 

Soort project

Aantal

Werknr. Start

Na 3 jaar (prognose)

 

Nieuw

28

83

253

Investor Relations

12

69

199

 

Totaal

40

152

452

 

Herkomst gerealiseerde projecten

 

China levert in 2014 de meeste projecten: 16 in totaal

 

Al een aantal jaar komen de meeste projecten uit Azië. China is daarin koploper met 16 bedrijven. Naast investerende bedrijven uit China, kwamen er twee projecten uit India en een project uit Taiwan. Investeringen uit Noord-Amerika bleven iets achter in vergelijking met voorgaande jaren. In totaal waren dit zes bedrijven. Twee minder dan vorig jaar. Europa had in 2014 ook een groot aandeel. Rusland en Groot-Brittannië scoren zoals verwacht goed en met nog vijf investeringen vanuit andere Europese landen staat het totaal op 11 projecten. De overige projecten vinden hun origine in de rest van de wereld.

 

land

aantal

arbeidsplaatsen 1 jr

arbeidsplaatsen 3jr

 

Azië

19

82

246

Noord-Amerika

6

14

42

Europa

11

36

112

Rest of World

4

20

52

 

Totaal

40

152

452

 

Sectoren

28 van de 40 succesvolle projecten zijn actief in een van de topsectoren, zoals deze ook zijn vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken.

 

 

Wat opvalt, is het aantal succesvolle projecten in de sector High Tech, vooral in het domein van IT & Telecom. Alhoewel IT & Telecom een sector is waar de WFIA van oudsher op inzet, kan dit ook samenhangen met het feit dat Den Haag zich steeds nadrukkelijker profileert als Smart City. In 2014 is er met onder andere The Hague TECH wederom ingezet op dit thema.

 

De WFIA heeft in 2014 – mede in het kader van ‘Den Haag – Internationale stad van Vrede & Recht’ en het bestaande Finance & Legal cluster, een groot aantal bedrijven geholpen die buiten de topsectoren vallen. Mooi resultaat van deze inspanningen met betrekking tot acquisitie van NGO’s is de vestiging van het Canadese IDUM (International Dialogue on Underwater Munitions), een NGO die zich teweer stelt tegen de vervuiling van zeeën en oceanen door de wereldwijde dump van onderwater munitie. Ander voorbeeld is het Italiaanse IDLO (International Development Law Organization), een intergouvernementele organisatie die zich vanuit Den Haag inzet voor de promotie van International Recht.

 

Sector arbeidsplaatsen

 

 

Bedrijfsactiviteiten

 

 

Fact Finding Trips (FFT)

 

In 2014 heeft de WFIA 39 buitenlandse bedrijven begeleid voor één of meer bezoeken (FFT’s) aan WestHolland. Een Fact Finding Trip (FFT) wordt samen met lokale experts kosteloos georganiseerd. Door middel van een tailor-made programma wordt het buitenlandse bedrijf op een professionele manier inzicht verschaft in de vestigingsmogelijkheden en de toegevoegde waarde van de regio. Tijdens de FFT’s wordt de hulp van de gemeentelijke accountmanagers ingeschakeld om de rol van de gemeente in het vestigingsproces toe te lichten. In totaal is 66 keer een bezoek met een buitenlands bedrijf gebracht aan een gemeente in WestHolland.

Annual Report 2014

Voorwoord
Verslag Raad van Toezicht
Nieuwe Positionering/Profilering
Resultaten op Hoofdlijnen
Van Leads naar Project
Investor Relations (IR)
Bestuurs- /directieverslag

BIJLAGEN

Financiën / Controleverklaring bij jaarrekening /Controleverklaring bij jaarresultaten /Raad van Participanten / Raad van Toezicht PDF

Jaarverslag 2014 PDF