ANNUAL REPORT 2014

AANTREKKEN VAN LEADS

 

 

Voordat een project succesvol kan worden afgesloten doorloopt het twee fases bij de WFIA. De eerste fase begint met het contact met de klant. De klant toont interesse om de bedrijfs- activiteiten in Europa te ontplooien of uit te breiden. Vanaf dat moment houdt de WFIA nauw contact met deze potentiële klant (lead) en voorziet in de informatiebehoefte. Wordt de interesse concreter en blijkt Nederland serieus op de shortlist te staan, dan zorgt de WFIA dat de klant hier de markt kan komen verkennen. Wat voor bedrijfslocatie zoekt de klant, welke andere wensen en voorzieningen zijn van belang, etc. Zodra de WFIA hier assistentie bij verleent spreken we van een lopend project.

 

De laatste fase is het afsluiten van een project en kent twee eindwaarden.

 

Succesvol afgerond

 

Dit betekent dat de klant heeft gekozen om zich te gaan vestigen in de regio WestHolland. Het bedrijf heeft in Nederland een juridische entiteit opgericht. Die omvat een huurcontract voor een locatie, een Nederlandse bankrekening en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Den Haag.

 

Verloren

 

Verloren betekent dat de klant niet voor regio WestHolland heeft gekozen als vestigingsplaats. Hier zijn verschillende redenen voor te noemen. Het kan zijn dat een bedrijf afziet van een investering, of dat er is gekozen voor een andere stad binnen of buiten Nederland.

 

Annual Report 2014

Voorwoord
Verslag Raad van Toezicht
Nieuwe Positionering/Profilering
Resultaten op Hoofdlijnen
Van Leads naar Project
Investor Relations (IR)
Bestuurs- /directieverslag

BIJLAGEN

Financiën / Controleverklaring bij jaarrekening /Controleverklaring bij jaarresultaten /Raad van Participanten / Raad van Toezicht PDF

Jaarverslag 2014 PDF