ANNUAL REPORT 2014

Investor Relations (IR)

Uit de jaarresultaten blijkt een toename van nieuwe investeringsprojecten die gedaan zijn door reeds gevestigde buitenlandse bedrijven. Het percentage IR-projecten is gestegen naar 30% ten opzichte van vorig jaar toen dit 21% was. Een stijging van bijna 10%. Voor 2013 lag dit aantal jaarlijks rond de 17,5% van de totaal succesvolle projecten. Sinds 2008 benadert de WFIA in samenwerking met de rijksoverheid en de gemeenten in de regio deze bedrijven actief met advies bij implementatie van hernieuwde investeringen.

 

Wat doet het IR-programma precies?

 

Twaalf van de 40 projecten hebben betrekking op het succesvol afronden van een project via het Investor Relations programma. In zes gevallen betrof dit een bedrijf dat vanuit een ander deel van Nederland naar de regio WestHolland verhuisde. In vier gevallen betrof het een uitbreiding van de activiteiten in WestHolland en bij vier projecten was sprake van behoud van de activiteiten in WestHolland. In totaal leverde dit na afronding van de projecten direct 69 extra banen op. De bedrijven verwachten uiteindelijk in drie jaar te groeien en 199 nieuwe banen te creëren. Bij bedrijven die zijn behouden voor de regio waren voor aanvang van de projecten reeds 164 werknemers in dienst. De meeste projecten komen voort uit bedrijfsbezoeken, contacten met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), gemeenten of via het eigen WFIA-netwerk.

 

De meest opvallende projecten zijn de uitbreiding en verbreding van de activiteiten van het Indiase IT conglomeraat HCL. De consolidatie en concentratie van de activiteiten van Oilinvest, ook wel bekend onder de merknaam Tamoil. De overname van Chevron door Petrogas. De groei van het Taiwanese QNAP.

 

Het IR-programma is verlengd voor volgend jaar en gaat voor vijf jaar door. We hebben aangetoond dat het veel oplevert en daarom succesvol is voor de regio. Door persoonlijke benadering en bezoeken komen we tot de beste resultaten.

Annual Report 2014

Voorwoord
Verslag Raad van Toezicht
Nieuwe Positionering/Profilering
Resultaten op Hoofdlijnen
Van Leads naar Project
Investor Relations (IR)
Bestuurs- /directieverslag

BIJLAGEN

Financiën / Controleverklaring bij jaarrekening /Controleverklaring bij jaarresultaten /Raad van Participanten / Raad van Toezicht PDF

Jaarverslag 2014 PDF