ANNUAL REPORT 2014

15 jaar WFIA, Projects, Fact Finding Trips (FFT’s), Handelsmissies/Trade shows, Netwerk events, Sport events

>10.000 banen (direct en indirect), 500 projects, 800 FFT’s, 450+ handelsmissies/trade shows, >1000 OV ritjes, 20 sport events, 4.500.000 gevulde boodschappenkarretjes, 450+ nieuwe gezinnen, 800+ blijvende herinneringen van de regio, 10.000+ visitekaartjes weggegeven, 7500+ bitterballen afgenomen, >1500 mensen in beweging

Annual Report 2014

Voorwoord
Verslag Raad van Toezicht
Nieuwe Positionering/Profilering
Resultaten op Hoofdlijnen
Van Leads naar Project
Investor Relations (IR)
Bestuurs- /directieverslag

BIJLAGEN

Financiën / Controleverklaring bij jaarrekening /Controleverklaring bij jaarresultaten /Raad van Participanten / Raad van Toezicht PDF

Jaarverslag 2014 PDF